Kalendarz roku szkolnego 2022/2023


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
(bez uwzględnienia dodatkowych uroczystości i imprez szkolnych)

 

 

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022  r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia-

31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe

 16 -29 stycznia 2023 r.
 

Wiosenna przerwa świąteczna

6 – 1 kwietnia 2023r.

Egzaminy maturalne

4- 23 maja 2023

Egzamin Ósmoklasisty

język polski
23 maja2023r.
 matematyka
24 maja2023r
 język obcy
25 maja2023

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie

24 czerwca -

31 sierpnia 2023 r.

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

– 1.11.2022r. – Wszystkich Świętych

-  11.11 2022r. - Narodowe Święto Niepodległości
– 1.01.2023r.- Nowy Rok
– 6.01.2023r. – Święto Trzech Króli
– 3.05.2023r. – Święto Konstytucji 3 maja
– 08.06.2023r.- Boże Ciało

 

 

 

Terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023


Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U z 2020r., poz. 2111, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej wyznacza terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023


1. 29 wrzesień 2022r.

2. 31 październik 2022r.

3. 2 maja 2023r.

4. 4, 5,8 maj (dni dla Liceum Ogólnokształcacego - egzamin maturalny)
5. 23,24,25 maj 2023r. (dni dla Szkoły Podstawowej -egzamin ósmoklasisty)
6. 9 czerwiec 2023r. (piątek po Bożym Ciele)