Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Ewa Fidecka.

Wszelkie sprawy związane z ochroną danych osobowych prosimy kierować na adres: iod@data-partners.pl