Numer konta bankowego Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Wysokiem

       97868900079700077830000010

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024


 W skład szkolnej Rady Rodziców Zespołu szkół w Wysokiem, na rok szkolny 2023/2024, wchodzą przedstawiciele każdej z klas. Spośród nich wybrano

Prezydium Rady Rodziców:
Przewodnicząca : Aneta Zawiślak

Zastępca: Iwona Łukasik

Skarbnik: Agnieszka Furmanek
Sekretarz:Piotr Romanek
Członek: Paulina Jarmuł