Numer konta bankowego Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Wysokiem

       97868900079700077830000010

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023


 W skład szkolnej Rady Rodziców Zespołu szkół w Wysokiem, na rok szkolny 2022/2023, wchodzą przedstawiciele każdej z klas. Spośród nich wybrano

Prezydium Rady Rodziców:
Przewodnicząca : Aneta Zawiślak

Zastępca: Iwona Łukasik

Skarbnik: Agnieszka Furmanek
Sekretarz: Dorota Bielak
Członkowie: Paulina Jarmuł, Aneta Łupina