Samorząd Uczniowski


Szanowni Uczniowie,
„Ustawa o systemie oświaty” wprost określa Samorząd Uczniowski jako jedyny organ szkoły reprezentujący ogół uczniów, dając mu jednocześnie prawo „do przedstawiania radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły” (art. 55 ust. 5). Wobec tego rolą samorządu uczniowskiego w szkole, oprócz samoorganizacji i działalności uczniów, jest wprost udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących życia szkoły.
Samorząd to niezależne od nadrzędnej władzy decydowanie o własnych sprawach, wykonywanie funkcji uzupełniających w stosunku władz np. szkoły, zakładu produkcyjnego, władz państwowych.
Samorząd uczniowski to wszyscy uczniowie szkoły, którzy w wyborach wybierają swoich przedstawicieli. Wszyscy uczniowie szkoły należą do samorządu uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas do samorządu klasowego. Przedstawiciele samorządów klasowych biorą udział w pracach samorządu uczniowskiego. Tworzą oni radę samorządu, która jest władzą wykonawczą, organem kierującym i organizującym życie zbiorowe.
To od Was zależy jak będzie w szkole. To również możliwość zdobycia kluczowych kompetencji obywatelskich Nie rezygnujecie ze swoich praw.

Serdecznie zapraszamy do działania.

 


 

Przewodnicząca

Maja Plich

Z-a Przewodniczącej

Joanna Zawiślak

Z-a Przewodniczącej

 Rafał Bartnik

Sekcja Dekoracyjna

Zuzanna Batyra

Sekcja Artystyczna

Michał Dudka

 

 

UWAGA !!! CIENKI LÓD