STOŁÓWKA


18.09.2023

11.09.2023

ALERGENY
WYKAZ 14 ALERGENÓW – SUBSTANCJI I PRODUKTÓW POWODUJĄCYCH ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI
INFORMACJE O OBECNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH ALERGENÓW PODAWANE BĘDĄ W CODZIENNYM JADŁOSPISIE