Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem ogłasza nabór na rok szkolny 2023/2024 do


4-letniego LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO:

 

KLASA OGÓLNA  
Przedmioty rozszerzone język polski, język angielski, geografia
Przedmioty punktowane j. polski, język angielski, geografia, 
Język obcy obowiązkowy angielski
II język obcy
niemieckiRekrutacja odbywać się będzie wyłącznie drogą tradycyjną. Dlatego:

  • Pobierz druk podania ze strony szkoły dostępny poniżej.
  • Zgłoś się do szkoły z wypełnionym podaniem lub prześlij na adres zswysokie@o2.pl
  • Jeśli nie wiesz co zrobić, to zgłoś się lub zadzwoń do sekretariatu szkoły  (tel. 84 6806216), gdzie uzyskasz interesujące cię informacje.

 

[pobierz] 0.1 MB wniosek-lo-2022-23

Wniosek kandydata do Liceum Ogólnokształcacego 2023/2024

Najważniejsze terminy dotyczące kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na podstawie Zarządzenia numer 9/23 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 roku.


od 15.05.2023 r. do 23.06.2023 r. do godz. 15:00

Wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru (ewentualna zmiana preferencji 23.06 -10.07.2023 r. godz. 15:00)

 

od 23 czerwca do 10 lipca 2023r. do godz. 1500 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Możliwość zmiany wniosku złożonego wcześniej przez kandydata, z uwagi na zmianę szkół lub oddziałów albo złożenie nowego wniosku.

 

18.07.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych oraz list kandydatów niezakwalifikowanych


od 18.07.2023 r. – 21.07.2023 r. do godz. 1500

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli  podjęcia nauki w ZS w Wysokiem poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, jeśli nie zostały wcześniej
złożone


24.07.2023 r. do godz. 1200

Publikacja list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Dokumenty informacyjne dotyczące rekrutacji

rok szkolny 2023/2024

[pobierz] 0.1 MB zarzadzenie-4-2022

ZARZĄDZENIE NR 12/2023 WÓJTA GMINY WYSOKIE z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Wysokie.

[pobierz] 0.1 MB zalacznik-nr-1-do-zarzadzenia-nr-12

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 12/2023

Wójta Gminy Wysokie z dnia 31 stycznia 2023r.

 

Harmonogram czynności

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Gminie Wysokie w roku szkolnym 2023/2024

[pobierz] 0.1 MB zalacznik-nr-2-do-zarzadzenia-nr-12

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12/2023

Wójta Gminy Wysokie z dnia 31 stycznia 2023 r.

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych w gminie Wysokie w roku szkolnym 2023/2024

[pobierz] 3.7 MB zarz_340001-1

Uchwała nr XV/103/2020

Rady Gminy Wysokie z dnia 21 lutego 2020r

w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola samorządowego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wysokie, określenia liczby punktów za kazde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

 Dokumenty dotyczące przyjęcia dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

 

[pobierz] 0.1 MB zgloszenie-dziecka-do-i-klasy

Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej

[pobierz] 0.1 MB wniosek-o-przyjecie-do-klasy-pierwszej-szkoly-pods

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej

[pobierz] 0.1 MB zal-1

Oświadczenie o realizacji przez kandydata wychowania przedszkolnego realizacji wychowania szkolnego lub obowiązku nauki przez rodzeństwo kandydata.

[pobierz] 0.1 MB 8zal_2

Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców

[pobierz] 0.1 MB 4zal_3

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

[pobierz] 0.1 MB 4zal_4

Oświadczenie o dochodach

Dokumenty dotyczące przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024

[pobierz] 0.1 MB wniosek-o-przyjecie-do-przedszkola-oddzialu-przeds

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola /oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej

[pobierz] 0.1 MB zal-1

Oświadczenie o realizacji przez kandydata wychowania przedszkolnego realizacji wychowania szkolnego lub obowiązku nauki przez rodzeństwo kandydata.

[pobierz] 0.1 MB 8zal_2

Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców

[pobierz] 0.1 MB 4zal_3

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

[pobierz] 0.1 MB 4zal_4

Oświadczenie o dochodach

[pobierz] 0.1 MB deklaracja-kontynuacja-przedszkola1

DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu / oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej