Propozycja dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

 

Kandydaci do Liceum Ogólnokształcacego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem mają do wyboru następujące języki obce:

 

język angielski oraz język niemiecki,

 

Przedmioty rozszerzone:

język angielski, geografia, historia

 

W naszym Liceum Ogólnokształcącym będziesz miał szansę m.in.

 

  • na kreatywny i wszechstronny rozwój,
  • naukę w przyjaznej i kameralnej atmosferze przy wsparciu kompetentnej, doświadczonej kadry pedagogicznej
  • oraz będziesz miał wpływ na działania podejmowane w szkole.

 

Zapraszamy do naszego Liceum od września 2021!

 

Film promujący nasze LO

[pobierz] 0.1 MB wniosek-do-lo

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej.

Dokumenty informacyjne dotyczące rekrutacji

rok szkolny 2021/2022

[pobierz] 0.1 MB 20210121152200

ZARZĄDZENIE NR 6/2021 WÓJTA GMINY WYSOKIE z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w przedszkolu samorządowym, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wysokie na rok szkolny 2021/2022.

[pobierz] 0.1 MB zal-nr-1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 6/2021 Wójta Gminy Wysokie z dnia 21 stycznia 2021r.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w przedszkolu samorządowym i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wysokie na rok szkolny 2021/2022

[pobierz] 0.1 MB zal-nr-2

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 6/2021 Wójta Gminy Wysokie z dnia 21 stycznia 2021r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wysokie na rok szkolny 2021/2022

 Dokumenty dotyczące przyjęcia dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

 

[pobierz] 0.1 MB zgloszenie-dziecka-do-i-klasy

Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej

[pobierz] 0.1 MB wniosek-o-przyjecie-do-klasy-pierwszej-szkoly-pods

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej

Dokumenty dotyczące przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

[pobierz] 0.1 MB wniosek-o-przyjecie-do-przedszkola-oddzialu-przeds

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego /oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej