Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem informuje, że komisja rekrutacyjna zweryfikowała wnioski kandydatów o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem.
W wyniku prac komisji, wszyscy kandydaci zostali przyjęci do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem na rok szkolny 2022/2023.
Jednocześnie dyrektor informuje o 10 wolnych miejscach, na które mogą się zgłosić kandydaci, którzy w roku szkolnym 2021/2022 ukończyli szkołę podstawową.

Andrzej Stańczyk

Dyrektor Zespołu Szkół

w Wysokiem

Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem ogłasza nabór na rok szkolny 2022/2023 do


4-letniego LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO:

 

KLASA OGÓLNA  
Przedmioty rozszerzone historia, geografia, wiedza o społeczeństwie
Przedmioty punktowane j. polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie
Język obcy obowiązkowy angielski
II język obcy do wyboru niemieckiRekrutacja odbywać się będzie wyłącznie drogą tradycyjną. Dlatego:

  • Pobierz druk podania ze strony szkoły dostępny poniżej.
  • Zgłoś się do szkoły z wypełnionym podaniem lub prześlij na adres zswysokie@o2.pl
  • Jeśli nie wiesz co zrobić, to zgłoś się lub zadzwoń do sekretariatu szkoły  (tel. 84 6806216), gdzie uzyskasz interesujące cię informacje.

 

[pobierz] 0.1 MB wniosek-lo-2022-23

Wniosek kandydata do Liceum Ogólnokształcacego 2022/2023

Najważniejsze terminy dotyczące kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na podstawie Zarządzenia numer 7/22 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2022 roku.


od 16.05.2022 r. do 24.06.2022 r. do godz. 15:00

Wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru (ewentualna zmiana preferencji 24.06 -14.07.2022 r. godz. 15:00)

 

od 24 czerwca do 14 lipca 2022r. do godz. 1500 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

 

22.07.2022 r.

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz kandydatów niezakwalifikowanych


od 22.07.2022 r. – 28.07.2022 r. do godz. 1500

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w ZS w Wysokiem poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, jeśli nie zostały wcześniej
złożone


29.07.2022 r. do godz. 1400

Publikacja list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Dokumenty informacyjne dotyczące rekrutacji

rok szkolny 2022/2023

[pobierz] 0.1 MB zarzadzenie-nr-5_2022

ZARZĄDZENIE NR 5/2022 WÓJTA GMINY WYSOKIE z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Wysokie.

[pobierz] 0.1 MB zalacznik-nr-1-do-zarzadzenia-nr-5

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 5/2022

Wójta Gminy Wysokie z dnia 20 stycznia 2022r.

 

Harmonogram czynności

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Gminie Wysokie w roku szkolnym 2022/2023

[pobierz] 0.1 MB zalacznik-nr-2-do-zarzadzenia-nr-5

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 5/2022

Wójta Gminy Wysokie z dnia 20 stycznia 2022 r.

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych w gminie Wysokie w roku szkolnym 2022/2023

[pobierz] 3.7 MB zarz_340001-1

Uchwała nr XV/103/2020

Rady Gminy Wysokie z dnia 21 lutego 2020r

w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola samorządowego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wysokie, określenia liczby punktów za kazde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

 Dokumenty dotyczące przyjęcia dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023

 

[pobierz] 0.1 MB zgloszenie-dziecka-do-i-klasy

Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej

[pobierz] 0.1 MB wniosek-o-przyjecie-do-klasy-pierwszej-szkoly-pods

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej

[pobierz] 0.1 MB zal-1

Oświadczenie o realizacji przez kandydata wychowania przedszkolnego realizacji wychowania szkolnego lub obowiązku nauki przez rodzeństwo kandydata.

[pobierz] 0.1 MB 8zal_2

Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców

[pobierz] 0.1 MB 4zal_3

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

[pobierz] 0.1 MB 4zal_4

Oświadczenie o dochodach

Dokumenty dotyczące przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023

[pobierz] 0.1 MB wniosek-o-przyjecie-do-przedszkola-oddzialu-przeds

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola /oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej

[pobierz] 0.1 MB zal-1

Oświadczenie o realizacji przez kandydata wychowania przedszkolnego realizacji wychowania szkolnego lub obowiązku nauki przez rodzeństwo kandydata.

[pobierz] 0.1 MB 8zal_2

Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców

[pobierz] 0.1 MB 4zal_3

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

[pobierz] 0.1 MB 4zal_4

Oświadczenie o dochodach

[pobierz] 0.1 MB deklaracja-kontynuacja-przedszkola

DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu / oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej