Kalendarz roku szkolnego 2020/2021


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
(bez uwzględnienia dodatkowych uroczystości i imprez szkolnych)

 

 

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020  r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia-

31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe

 1 lutego -
14 lutego 2021 r.
 

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia –
6 kwietnia 2021 r..

Egzamin Ósmoklasisty

język polski
25 maja2021r.
 matematyka
26 maja2021r
 język obcy
27 maja2021r

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

Ferie letnie

26 czerwca -

31 sierpnia 2021 r.

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

– 1.11.2020 r. – Wszystkich Świętych
– 1.01.2021 r.- Nowy Rok
– 6.01.2021 r. – Święto Trzech Króli
– 1 – 3.05.2021 r. – Majówka
– 3.06.2021 r.- Boże Ciało

 

Dni ,,dyrektorskie" wolne od zajęć dydaktycznych:

 

 

 

 Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

(decyzja Dyrektora po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i Samorzadu uczniowskiego)

 

 

25-27 kwiecień 2021 (dni egzaminu ósmoklasisty)