Kalendarz roku szkolnego 2020/2021


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
(bez uwzględnienia dodatkowych uroczystości i imprez szkolnych)

 

 

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020  r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia-

31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe

 1 lutego -
14 lutego 2021 r.
 

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia –
6 kwietnia 2021 r..

Egzamin Ósmoklasisty

język polski
25 maja2021r.
 matematyka
26 maja2021r
 język obcy
27 maja2021r

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

Ferie letnie

26 czerwca -

31 sierpnia 2021 r.

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

– 1.11.2020 r. – Wszystkich Świętych
– 1.01.2021 r.- Nowy Rok
– 6.01.2021 r. – Święto Trzech Króli
– 1 – 3.05.2021 r. – Majówka
– 3.06.2021 r.- Boże Ciało

 

 

 

Zmiana terminu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021


Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U z 2020r., poz. 2111, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dokonuje zmiany terminu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021


1. 30 kwietnia 2021r. (piątek, dzień przed świętem pracy)
2. 4 maja 2021r. (wtorek, dzień po Święcie Narodowym Trzeciego Maja)
3. 25,26,27 maja 2021r. (wtorek, środa, czwartek dni egzaminu ósmoklasisty)
4. 4 czerwca 2021r. (piątek po Bożym Ciele)