Biblioteka


PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19.


1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków
2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).
3 . Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).
4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, blaty.
5. W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja
o maksymalnej liczbie odwiedzających (1 osoba), mogących jednocześnie przebywać
w bibliotece szkolnej. Ograniczenie liczby użytkowników wynosi do 1 osoby, w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
6. W korytarzu prowadzącym do biblioteki należy zachować bezpieczną odległość od osób oczekujących na wejście do biblioteki (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).
7. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
8. Ograniczony zostaje dostęp do czytelni oraz do księgozbioru i czasopism.
9. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki w magazynie, w innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 3 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania.
10. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół, specjalnie do tego przygotowany, z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał.
11. Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o konieczności zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki.
12. Oddawanie podręczników do biblioteki szkolnej, po ustaleniu z Dyrekcją szkoły, odbywać się będzie w 2 ostatnich tygodniach nauki. Komplet podręczników ma być włożony do reklamówki, którą trzeba w widoczny sposób podpisać: Imię i Nazwisko ucznia, klasa
13. Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie własnych foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
14. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce.

[pobierz] 0.1 MB regulamin-pracy-biblioteki-szkolnej

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

Projekt pod nazwą: „Bajki bez barier”

Bajki bez barier” – to seria bajek psychoedukacyjnych, które wprowadzają dzieci, w świat niepełnosprawnych rówieśników. Pomagają poznać i zaakceptować inność. Mogą byś wsparciem dla nauczycieli i rodziców
w rozmowach na temat niepełnosprawności z dziećmi w wieku przedszkolnym
i młodszym szkolnym
Wydawcą bajek jest Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko” Projekt współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W naszej bibliotece i świetlicy szkolnej znajdują się m.in.:

  • Joanna M. Chmielewska, Dziewczynka z okna (choroba przewlekła)
  • Aleksandra Chmielewska, Bursztyn (dziecko niewidome)
  • Joanna M. Chmielewska, Duży (upośledzenie umysłowe)
  • Aleksandra Chmielewska, Wycieczka (choroby nerek - dializa)
  • Aleksandra Chmielewska, Ktoś (wada serca)
  • Joanna M. Chmielewska, Mirabelka (Atopowe zapalenie skóry)
  • Aleksandra Chmielewska, Cukiereczek (cukrzyca)
  • Aleksandra Chmielewska, Albert i dzieciaki (klasa integracyjna)
  • Joanna M. Chmielewska, Czapka, lamy i Kotomierz (dysleksja)
  • Aleksandra Chmielewska, Rycerskie gofry (celiakia - nietolerancja glutenu)
List dotyczący czytania - prace uczniów
[pobierz] 0.3 MB oskar-dziurian-zs-wysokie

PRACA NAGRODZONA W GMINNYM KONKURSIE HISTORYCZNYM

[pobierz] 0.1 MB milosz-bres-sp-maciejow

PRACA NAGRODZONA W GMINNYM KONKURSIE HISTORYCZNYM

[pobierz] 0.1 MB wiktoria-lenard-sp-maciejow

PRACA NAGRODZONA W GMINNYM KONKURSIE HISTORYCZNYM