Rodzice


DOWOŻENIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 TRASA GUZÓWKA-WYSOKIE
DOWOŻENIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 TRASA ANTONIÓWKA-MACIEJÓW STARY-WYSOKIE
DOWOŻENIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 TRASA BISKUPIE KOLONIA-BISKUPIE-WYSOKIE
DOWOŻENIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 TRASA KAJETANÓW-GIEŁCZEW-ŁOSIEŃ-WYSOKIE

DOWOŻENIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 TRASA SPŁAWY-TARNAWKA - WYSOKIE

 

WYJAZD 7.10 SPŁAWY

 

ODWOZY

 

13.00 DUŻA SZKOŁA                           14.40 DUŻA SZKOŁA

13.10 MAŁA SZKOŁA                    

 

 

 

 

 

 

KONSULTACJE NAUCZYCIELI 

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Nazwisko i imię

   
ks. Cąkała Zbigniew wtorek

9.40-10.25

Cywińska Edyta wtorek 7.30-8.00
Flis Barbara wtorek 10.30-11.15
Gmyz Anna czwartek 13.00-14.00
Jarmuł Hanna poniedziałek  
Kalińska Maria środa  
Korkosz Urszula czwartek  
Krzysiak Małgorzata    
Łazur Krzysztof
   
Motyka Aneta    
Oleszek-Oszust Anna    
Ostrowska Joanna    
Oszust Jarosław    
Puchała Monika    
Pulikowska Ewa    
Radomska Anna    
Romanek Zofia    
Samborska Aneta PEDAGOG    
Stefaniak Barbara    
Szaganiec Fudala Irena    
Szkudnik Katarzyna    
Szopa Katarzyna PSYCHOLOG    
Trzcińska Anna LOGOPEDA    
Trzciński Marek    
Werpuczyński Aleksander    
Winiarczyk Monika    
Wysocka Agata    

Godziny pracy psychologa szkolnego

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

ŚRODA  0930-1030

 

PRZEDSZKOLE

ŚRODA 1030-1130

 

 


 

 

 

 

DROGI RODZICU, ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO, GDY:

 

Niepokoi Cię zachowanie dziecka.

Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich relacjach z nim.

Masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowaniu w szkole.

Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.

Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić.

 

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

PANI ANETA SAMBORSKA

   

WTOREK 1100- 1425
ŚRODA  1030 -1230
CZWARTEK  0930-1230
PIĄTEK 1000-1235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[pobierz] 0.3 MB wszawica

PROFILAKTYKA SZKOŁY W WALCE Z WSZAWICĄ

[pobierz] 0.1 MB ulotka

UWAGA GRYPA

Informacje dla rodziców

 

[pobierz] 0.2 MB ulotka_stop_cyberprzemocy

CYBERPRZEMOC

 

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Wysokiem

       96 8689 0007 9708 3986 2000 0010

Radę Rodziców tworzą członkowie trójek klasowych. Raz na trzy lata odbywa się plenarne zebranie Rady Rodziców, w trakcie którego wybierane jest prezydium (wewnętrzny organ kierujący pracami RR) i komisja rewizyjna (organ kontrolny RR).


Cele i zadania Rady Rodziców

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.


Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

 

  • pobudzanie i organizowanie form aktywności Rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
  • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
  • zapewnienie Rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły,
  • znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w szkole,
  • znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

 

Przedstawiciele Rady Rodziców:

Wiesław Dobrzyński - przewodniczący

Anna Podolak - zastępca

Członkowie:

Ewa Mardoń

Wioletta Dudka

Wioletta Lewczyk

Stanisław Ziętek