Rodzice


[pobierz] 0.4 MB zasady-bezpiecznego-korzystania-z-pojazdow-01

Wytyczne dotyczące zasad korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2.

FILM EDUKACYJNY

CRL Uczy Rodziców

Wychowanie dzieci – 10 porad psychologa

DOWOŻENIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 TRASA GUZÓWKA-WYSOKIE
DOWOŻENIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 TRASA ANTONIÓWKA-MACIEJÓW STARY-WYSOKIE
DOWOŻENIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 TRASA BISKUPIE KOLONIA-BISKUPIE-WYSOKIE
DOWOŻENIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 TRASA KAJETANÓW-GIEŁCZEW-ŁOSIEŃ-WYSOKIE

DOWOŻENIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 TRASA SPŁAWY-TARNAWKA - WYSOKIE

 

WYJAZD 7.10 SPŁAWY

 

ODWOZY

 

13.00 DUŻA SZKOŁA                           14.40 DUŻA SZKOŁA

13.10 MAŁA SZKOŁA                    

 

 

 

Godziny pracy psychologa szkolnego

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

ŚRODA  0930-1030

 

PRZEDSZKOLE

ŚRODA 1030-1130

 

 


 

 

 

 

DROGI RODZICU, ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO, GDY:

 

Niepokoi Cię zachowanie dziecka.

Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich relacjach z nim.

Masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowaniu w szkole.

Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.

Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić.

 

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

PANI ANETA SAMBORSKA

   

WTOREK 1100- 1425
ŚRODA  1030 -1230
CZWARTEK  0930-1230
PIĄTEK 1000-1235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[pobierz] 0.3 MB wszawica

PROFILAKTYKA SZKOŁY W WALCE Z WSZAWICĄ

[pobierz] 0.1 MB ulotka

UWAGA GRYPA

Informacje dla rodziców

 

[pobierz] 0.2 MB ulotka_stop_cyberprzemocy

CYBERPRZEMOC

 

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Wysokiem

       96 8689 0007 9708 3986 2000 0010

Radę Rodziców tworzą członkowie trójek klasowych. Raz na trzy lata odbywa się plenarne zebranie Rady Rodziców, w trakcie którego wybierane jest prezydium (wewnętrzny organ kierujący pracami RR) i komisja rewizyjna (organ kontrolny RR).


Cele i zadania Rady Rodziców

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.


Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

 

  • pobudzanie i organizowanie form aktywności Rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
  • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
  • zapewnienie Rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły,
  • znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w szkole,
  • znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

 

Przedstawiciele Rady Rodziców:

Wiesław Dobrzyński - przewodniczący

Anna Podolak - zastępca

Członkowie:

Ewa Mardoń

Wioletta Dudka

Wioletta Lewczyk

Stanisław Ziętek