Akcje i projekty


Akcja charytatywna  „Adopcja serca”.

Jest to forma pomocy w uczęszczaniu do szkoły konkretnemu dziecku żyjącemu w Afryce, które jest sierotą, lub którego rodziców nie stać na zapewnienie mu edukacji. Minimalną kwotą jest 150zł na rok za przedszkole i szkołę podstawową. W tej kwocie zawarte jest czesne za szkołę. Celem akcji jest zapewnienie dzieciom ukończenia przynajmniej szkoły podstawowej, i w miarę możliwości, szkoły średniej.

Akcja MEN „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia w związku ze zbliżającymi się dniami, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych.

Celem programu jest : wspieranie  organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne, zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, a także wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych.

Doposażenie bibliotek szkolnych w nowości wydawnicze i lektury szkolne ułatwi m.in. realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz rozwijanie kompetencji i uzdolnień dzieci i młodzieży. 

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.

„Program dla szkół” to unijny projekt będący kontynuacją dwóch programów: „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”, które od roku szkolnego 2017/2018 stanowią jedno działanie. W ramach „Programu dla szkół” koordynowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa rodzimi producenci regularnie dostarczają dzieciom owoce, warzywa oraz mleko i przetwory mleczne.

Program ma propagować wśród młodzieży szkolnej zdrowe nawyki żywieniowe poprzez dostarczanie im produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych, aby dzieci od najmłodszych lat polubiły ich smak. Oprócz zachęcania do utrzymania zdrowej diety program ma również pokazać dzieciom, skąd pochodzą owoce i warzywa oraz produkty mleczne.W programie uczestniczą uczniowie klas I-V.

Zakręcona akcja

NASZA PLACÓWKA bierze udział w akcji zbierania zakrętek dla Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

 

Zachęcamy do zbiórki zakrętek :).

Baterie zbieramy o środowisko dbamy

 

Współpracując z firmą RABE, kształtujemy świadomość proekologiczną młodego pokolenia poprzez aktywną edukację i czynny udział w zbiórce zużytych baterii i akumulatorów.

Kontynuujemy na terenie naszej szkoły zbiórkę zużytych baterii, 1 kg zużytych baterii = 1 pkt. Punkty przeliczamy na nagrody.

Szkoła może wzbogacić się o nowe książki i pomoce dydaktyczne. Warto więc wspierać tę akcję!!!

 

Czekamy na zużyte baterie.