Akcje i projekty


Akcja charytatywna  „Adopcja serca”.

Jest to forma pomocy w uczęszczaniu do szkoły konkretnemu dziecku żyjącemu w Afryce, które jest sierotą, lub którego rodziców nie stać na zapewnienie mu edukacji. Minimalną kwotą jest 150zł na rok za przedszkole i szkołę podstawową. W tej kwocie zawarte jest czesne za szkołę. Celem akcji jest zapewnienie dzieciom ukończenia przynajmniej szkoły podstawowej, i w miarę możliwości, szkoły średniej.

VI edycja projektu "Postaw na Słońce". Dzięki projektowi uczniowie mają szansę zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi energii odnawialnej, z naciskiem położonym na fotowoltaikę. Projekt dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Akcja MEN „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia w związku ze zbliżającymi się dniami, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych.

"Trzymaj formę" Ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj Formę!” opracowany z inicjatywy Głównego Inspektora Sanitarnego, jako realizacja zaleceń strategii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie diety, aktywności fizycznej i zdrowia oraz Narodowej Strategii opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia.
 Adresaci programu:

Uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych, rodzice.

 

Celem programu jest : wspieranie  organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne, zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, a także wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych.

Doposażenie bibliotek szkolnych w nowości wydawnicze i lektury szkolne ułatwi m.in. realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz rozwijanie kompetencji i uzdolnień dzieci i młodzieży. Zespół Szkół w Wysokiem otrzymał wsparcie w ramach programu w kwocie 12 000 zł.

„Czyste powietrze wokół nas” Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej

Program stanowi pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych, w wychowaniu zdrowotnym dziecka – pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego.

Adresaci programu:

dzieci w wieku 5 – 6 lat, uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach
rodzice i opiekunowie

„BIEG PO ZDROWIE” Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Pierwsza edycja programu została przeprowadzona w roku szkolnym 2016/2017. W roku szkolnym 2019/2020 będzie realizowana IV edycja programu.

Adresaci programu: uczniowie klas IV szkoły podstawowej (9-10 lat), rodzice i nauczyciele.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.

„Program dla szkół” to unijny projekt będący kontynuacją dwóch programów: „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”, które od roku szkolnego 2017/2018 stanowią jedno działanie. W ramach „Programu dla szkół” koordynowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa rodzimi producenci regularnie dostarczają dzieciom owoce, warzywa oraz mleko i przetwory mleczne.

Program ma propagować wśród młodzieży szkolnej zdrowe nawyki żywieniowe poprzez dostarczanie im produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych, aby dzieci od najmłodszych lat polubiły ich smak. Oprócz zachęcania do utrzymania zdrowej diety program ma również pokazać dzieciom, skąd pochodzą owoce i warzywa oraz produkty mleczne.W programie uczestniczą uczniowie klas I-V.

Zakręcona akcja

NASZA PLACÓWKA bierze udział w akcji zbierania zakrętek dla Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

 

Zachęcamy do zbiórki zakrętek :).

Baterie zbieramy o środowisko dbamy

 

Współpracując z firmą RABE, kształtujemy świadomość proekologiczną młodego pokolenia poprzez aktywną edukację i czynny udział w zbiórce zużytych baterii i akumulatorów.

Kontynuujemy na terenie naszej szkoły zbiórkę zużytych baterii, 1 kg zużytych baterii = 1 pkt. Punkty przeliczamy na nagrody.

Szkoła może wzbogacić się o nowe książki i pomoce dydaktyczne. Warto więc wspierać tę akcję!!!

 

Czekamy na zużyte baterie.