Akcje i projekty


KREDKOBRANIE to ogólnopolska akcja charytatywna, której celem jest wsparcie naszych najmłodszych rodaków mieszkających na terenach dawnej Rzeczypospolitej.

Zbierane podczas akcji przybory szkolne, materiały plastyczne, oraz nowe egzemplarze lektur szkolnych trafiają do polskich rodzin i ośrodków edukacyjnych na Litwie, Białorusi i Ukrainie.

Akcja charytatywna  „Adopcja serca”.

Jest to forma pomocy w uczęszczaniu do szkoły konkretnemu dziecku żyjącemu w Afryce, które jest sierotą, lub którego rodziców nie stać na zapewnienie mu edukacji. Minimalną kwotą jest 150zł na rok za przedszkole i szkołę podstawową. W tej kwocie zawarte jest czesne za szkołę. Celem akcji jest zapewnienie dzieciom ukończenia przynajmniej szkoły podstawowej, i w miarę możliwości, szkoły średniej.

VI edycja projektu "Postaw na Słońce". Dzięki projektowi uczniowie mają szansę zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi energii odnawialnej, z naciskiem położonym na fotowoltaikę. Projekt dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Akcja MEN „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia w związku ze zbliżającymi się dniami, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych.

"Trzymaj formę" Ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj Formę!” opracowany z inicjatywy Głównego Inspektora Sanitarnego, jako realizacja zaleceń strategii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie diety, aktywności fizycznej i zdrowia oraz Narodowej Strategii opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia.
 Adresaci programu:

Uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych, rodzice.

 

Celem programu jest : wspieranie  organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne, zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, a także wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych.

Doposażenie bibliotek szkolnych w nowości wydawnicze i lektury szkolne ułatwi m.in. realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz rozwijanie kompetencji i uzdolnień dzieci i młodzieży. Zespół Szkół w Wysokiem otrzymał wsparcie w ramach programu w kwocie 12 000 zł.

„Czyste powietrze wokół nas” Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej

Program stanowi pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych, w wychowaniu zdrowotnym dziecka – pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego.

Adresaci programu:

dzieci w wieku 5 – 6 lat, uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach
rodzice i opiekunowie

„BIEG PO ZDROWIE” Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Pierwsza edycja programu została przeprowadzona w roku szkolnym 2016/2017. W roku szkolnym 2019/2020 będzie realizowana IV edycja programu.

Adresaci programu: uczniowie klas IV szkoły podstawowej (9-10 lat), rodzice i nauczyciele.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.

„Program dla szkół” to unijny projekt będący kontynuacją dwóch programów: „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”, które od roku szkolnego 2017/2018 stanowią jedno działanie. W ramach „Programu dla szkół” koordynowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa rodzimi producenci regularnie dostarczają dzieciom owoce, warzywa oraz mleko i przetwory mleczne.

Program ma propagować wśród młodzieży szkolnej zdrowe nawyki żywieniowe poprzez dostarczanie im produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych, aby dzieci od najmłodszych lat polubiły ich smak. Oprócz zachęcania do utrzymania zdrowej diety program ma również pokazać dzieciom, skąd pochodzą owoce i warzywa oraz produkty mleczne.W programie uczestniczą uczniowie klas I-V.

Zakręcona akcja

NASZA PLACÓWKA bierze udział w akcji zbierania zakrętek dla Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

 

Zachęcamy do zbiórki zakrętek :).

Baterie zbieramy o środowisko dbamy

 

Współpracując z firmą RABE, kształtujemy świadomość proekologiczną młodego pokolenia poprzez aktywną edukację i czynny udział w zbiórce zużytych baterii i akumulatorów.

Kontynuujemy na terenie naszej szkoły zbiórkę zużytych baterii, 1 kg zużytych baterii = 1 pkt. Punkty przeliczamy na nagrody.

Szkoła może wzbogacić się o nowe książki i pomoce dydaktyczne. Warto więc wspierać tę akcję!!!

 

Czekamy na zużyte baterie.