Program Prewencyjny


Program Prewencyjny Dobra Drużyna PZU
W ramach Programu Prewencyjnego Dobra Drużyna PZU Uczniowski Klub Sportowy Wysoczanka Wysokie pozyskał środki finansowe, dzięki którym realizował kilka zadań m.in. prowadzenie zajęć w sekcjach piłki nożnej i pływania.
Z programu Dobra Drużyna PZU został zakupiony nowy sprzęt sportowy (bramki dla żaka, stroje sportowe oraz wózek na piłki), który doposażył UKS Wysoczanka, oraz wpłynął na atrakcyjność zajęć. Zawodnicy naszego klubu wzięli udział w powiatowych zawodach w pływaniu, a także rozgrywali swoje mecze w lubelskiej lidze trampkarza, gdzie zajęli V miejsce w rundzie jesiennej.
Udział w zajęciach w ramach Programu Prewencyjnego Dobra Drużyna PZU miał wpływ na kształtowanie zdyscyplinowania, systematyczności oraz wpływał na rozwój cech motorycznych uczestników. Dzięki podjęciu w/w działań zawodnicy byli mniej narażeni na patologie społeczne zagrażające młodzieży w naszym środowisku.


Opracował :
Marcin Szoździński