Kalendarz roku szkolnego 2023/2024


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024
(bez uwzględnienia dodatkowych uroczystości i imprez szkolnych)

 

 

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023  r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia-

31 grudnia 2023 r.

Ferie zimowe

 29 stycznia 2024r.-11 luty 2024 r.
 

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca 2024r. – 2 kwietnia 2024r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych kl.4 Liceum Ogólnokształcacego

26 kwietnia 2024r.

Egzaminy maturalne

7- 24 maja 2024r

Egzamin Ósmoklasisty

język polski
14 maja 2024r.
 matematyka
15 maja 2024r
 język obcy
16 maja 2024r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

Ferie letnie

22 czerwca -

31 sierpnia 2024 r.

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

– 1.11.2023r. – Wszystkich Świętych

-  11.11 2023r. - Narodowe Święto Niepodległości
– 1.01.2024r.- Nowy Rok
– 6.01.2024r. – Święto Trzech Króli
– 3.05.2024r. – Święto Konstytucji 3 maja
– 30.05.2024r.- Boże Ciało

 

 

 

Terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024
1. 2-3 listopad 2023r.

2. 2 stycznia 2024r.

3. 2 maja 2024r.

4. 7, 8, 9 maja 2024r. (dni dla Liceum Ogólnokształcacego - egzamin maturalny)
5. 14,15, 16 maja 2024r. (dni dla Szkoły Podstawowej -egzamin ósmoklasisty)
6. 31 maja 2024r.