SZCZEPIENIA


14.12.2022

Rozpoczynają się szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat. Proces szczepień został uruchomiony po pozytywnej rekomendacji Europejskiej Agencji Leków (EMA). Podstawą rekomendacji były szczegółowe wyniki badań klinicznych, które świadczą o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych.

Szczepienia dzieci w grupie 5-11 lat
Rozpoczynają się szczepienia dzieci w grupie 5-11 lat. Skierowania są wystawiane automatycznie przez system od 12 grudnia 2021 r. z chwilą ukończenia przez dziecko 5. roku życia.

Szczepienie będzie wykonywane przy użyciu szczepionki Comirnaty w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej – 10 mikrogramów/dawkę (0,2 ml z ampułki 10 dawkowej). Schemat szczepienia jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu co najmniej 21 dni między dawkami.

O kwalifikacji do szczepienia dzieci 5-11 lat i 12-15 lat każdorazowo decyduje lekarz
Szczegółowe informacje dotyczące schematu szczepienia wraz z kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Materiały informacyjne dotyczące szczepień
Szkoła i przedszkole mają obowiązek kształtować świadomość prozdrowotną dzieci i uczniów także w zakresie wpływu szczepień na ich zdrowie oraz odporność zbiorową. Włączając się w działania informacyjne, nauczyciele podczas lekcji przedmiotowych lub zajęć wychowawczych mogą korzystać m.in. z materiałów informacyjnych dotyczących szczepień uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Są wśród nich także scenariusze zajęć dla klas I-III szkół podstawowych. Wszystkie materiały można znaleźć na stronie.

W przygotowywaniu są także materiały dla nauczycieli w przedszkolach, które wkrótce zostaną im przekazane. W przedszkolach działania profilaktyczne powinny być podejmowane wspólnie z rodzicami dzieci.

Informacje świadczące o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych można znaleźć również we wspólnym liście Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej z informacjami na temat szczepień dzieci w wieku 5-11 lat.

Więcej informacji na temat szczepień przeciw COVID-19 można uzyskać także:

na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
na stronie internetowej gov.pl/szczepimysie,
na profilu #SzczepimySię,
pod numerem infolinii 989.

23.09.2021

Kontynuując działania informacyjno- edukacyjne dotyczące szczepień i młodzieży przekazujemy link do nagrania debaty, jaka odbyła się 11 września 2021r. w Lublinie podczas pikniku prozdrowotnego.  https://fb.watch/84iDSQ0YV1/

04.09.2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przygotowało zestaw materiałów informacyjnych dotyczących szczepień uczniów od 12. roku życia. W pakiecie znalazły się filmy edukacyjne dla starszych uczniów szkół podstawowych  https://youtu.be/G7FHQgzgMH8 oraz dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych https://youtu.be/jjC5zt_elcU – filmy w atrakcyjny sposób przybliżają historię wynalezienia szczepionki, istotę jej działania oraz wpływ na choroby zakaźne, które mogą być zwalczane dzięki szczepieniom; dzięki filmom uczniowie poznają też konsekwencje związane z brakiem szczepień.