STOŁÓWKA SZKOLNA


23.11.2022

Opłata za obiady w listopadzie wynosi:
Przedszkole - 11 dni x 9,00 zł = 99,00 zł
Uczniowie - 11 dni x 7,00 zł = 77,00 zł
Odpisy (nieobecnośći, wycieczki) w listopadzie będą pomniejszone w następnym miesiącu.

16.11.2022

ALERGENY
WYKAZ 14 ALERGENÓW – SUBSTANCJI I PRODUKTÓW POWODUJĄCYCH ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI
INFORMACJE O OBECNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH ALERGENÓW PODAWANE BĘDĄ W CODZIENNYM JADŁOSPISIE

16.11.2022

Zasady korzystania z usług stołówki - Szkoła Podstawowa

1. Stawka dziennego zestawu obiadowego dla ucznia szkoły podstawowej i liceum (zupa, drugie danie, kompot) wynosi 7,00 zł. Cena wynika z kalkulacji kosztów surowców spożywczych potrzebnych do przygotowania obiadu. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany stawki obiadowej.
2. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do dokonywania wpłat od 1-go do 10-go dnia każdego miesiąca, za bieżący miesiąc obiadowy. Informacje dotyczące wysokości opłat za obiady za dany miesiąc, są umieszczane na stronie internetowej szkoły:www.zswysokie.szkola.pl oraz szkolnej tablicy ogłoszeń.

16.11.2022

Zasady korzystania z usług stołówki - Przedszkole

1. Stawka dziennego zestawu przedszkolnego: śniadanie i obiad wynosi 9,00 zł. Cena wynika z kalkulacji kosztów surowców spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłków. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany stawki obiadowej.
2. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do dokonywania wpłat od 1-go do 10-go dnia każdego miesiąca, za bieżący miesiąc. Informacje dotyczące wysokości opłat za obiady za dany miesiąc, są umieszczane na stronie internetowej szkoły: www.zswysokie.szkola.pl oraz szkolnej tablicy ogłoszeń.
Wpłat należy dokonywać na konto: 25 8689 0007 9708 0305 2000 0010