STOŁÓWKA SZKOLNA


16.11.2022

ALERGENY
WYKAZ 14 ALERGENÓW – SUBSTANCJI I PRODUKTÓW POWODUJĄCYCH ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI
INFORMACJE O OBECNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH ALERGENÓW PODAWANE BĘDĄ W CODZIENNYM JADŁOSPISIE


1. Ziarna zbóż zawierające gluten, tzn. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz czy też pszenica kamut, a także ziarna odmian hybrydowych powyższych zbóż, jak również produkty przygotowane na ich bazie.
2. Skorupiaki oraz produkty przygotowane na ich bazie.
3. Jaja oraz produkty przygotowywane na ich bazie.
4. Ryby oraz produkty przygotowane na ich bazie.
5. Orzeszki ziemne oraz produkty przygotowane na ich bazie
. 6. Ziarna sojowe oraz produkty przygotowane na ich bazie.
7. Mleko oraz produkty przygotowane na jego bazie (łącznie z laktozą)
8. Orzechy z drzew orzechowych, tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzechy pekan, orzechy brazylijskie, orzechy pistacjiowe, orzechy makadamia lub orzechy Queensland oraz produkty przygotowane na ich bazie.
9. Seler oraz produkty przygotowane na ich bazie.
10. Gorczyca oraz produkty przygotowane na ich bazie.
11. Ziarna sezamowe oraz produkty przygotowane na jego bazie.
12. Dwutlenek siarki oraz siarczany w stężeniach wyższych niż 10 mg/l w przeliczeniu na całkowitą zawartość CO2 dla produktów w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców.
13. Łubiny oraz produkty przygotowane na ich bazie.
14. Mięczaki oraz produkty przygotowane na ich bazie.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia

16.11.2022

Zasady korzystania z usług stołówki - Szkoła Podstawowa

1. Stawka dziennego zestawu obiadowego dla ucznia szkoły podstawowej i liceum (zupa, drugie danie, kompot) wynosi 7,00 zł. Cena wynika z kalkulacji kosztów surowców spożywczych potrzebnych do przygotowania obiadu. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany stawki obiadowej.
2. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do dokonywania wpłat od 1-go do 10-go dnia każdego miesiąca, za bieżący miesiąc obiadowy. Informacje dotyczące wysokości opłat za obiady za dany miesiąc, są umieszczane na stronie internetowej szkoły:www.zswysokie.szkola.pl oraz szkolnej tablicy ogłoszeń.

16.11.2022

Zasady korzystania z usług stołówki - Przedszkole

1. Stawka dziennego zestawu przedszkolnego: śniadanie i obiad wynosi 9,00 zł. Cena wynika z kalkulacji kosztów surowców spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłków. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany stawki obiadowej.
2. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do dokonywania wpłat od 1-go do 10-go dnia każdego miesiąca, za bieżący miesiąc. Informacje dotyczące wysokości opłat za obiady za dany miesiąc, są umieszczane na stronie internetowej szkoły: www.zswysokie.szkola.pl oraz szkolnej tablicy ogłoszeń.
Wpłat należy dokonywać na konto: 88 8689 0007 9708 0305 2000 0040