STOŁÓWKA SZKOLNA


18.09.2023

11.09.2023

ALERGENY
WYKAZ 14 ALERGENÓW – SUBSTANCJI I PRODUKTÓW POWODUJĄCYCH ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI
INFORMACJE O OBECNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH ALERGENÓW PODAWANE BĘDĄ W CODZIENNYM JADŁOSPISIE

11.09.2023

Zasady korzystania z usług stołówki - Przedszkole

1. Stawka dziennego zestawu przedszkolnego: śniadanie i obiad wynosi 9,00 zł. Cena wynika z kalkulacji kosztów surowców spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłków . Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany stawki obiadowej.
2. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do dokonywania wpłat od 1-go do 10-go dnia każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc ( np. za wrzesień opłata do 10-pażdziernika ) na podstawie rozdawanych rozliczeń . Wpłat należy dokonywać na konto:
ZS WYSOKIE 88 8689 0007 9708 0305 2000 0040

11.09.2023

Zasady korzystania z usług stołówki - Szkoła Podstawowa

1. Stawka dziennego zestawu obiadowego dla ucznia szkoły podstawowej i liceum (zupa, drugie danie, kompot) wynosi 7,00 zł. Cena wynika z kalkulacji kosztów surowców spożywczych potrzebnych do przygotowania obiadu. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany stawki obiadowej.
2. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do dokonywania wpłat od 1-go do 10-go dnia każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc( np. za wrzesień opłata do 10-pażdziernika) na podstawie rozliczeń rozdawanych dzieciom. Wpłat należy dokonywać na konto:
ZS WYSOKIE 88 8689 0007 9708 0305 2000 0040
W tytule należy wpisać imię i nazwisko ucznia, klasę szkołę do której uczęszcza uczeń oraz miesiąc i rok za który dokonywana jest wpłata.
a. W przypadku nieobecności ucznia, odliczeniu podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej.
b. Warunkiem odliczenia jest poinformowanie o nieobecności ucznia najpóżniej w danym dniu do godziny 7.30 telefonicznie -wysyłając sms pod nr tel. 726 006 555 (w treści wpisując imię i nazwisko ucznia , klasa, szkoła do której uczęszcza )
c. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.