Klasa 3


24.03.2020

 

  PONIEDZIAŁEK 30 MARCA
Edukacja wczesnoszkolna Przeczytaj tekst z podręcznika na str.66-69 ,,Jak uratować las’’. Zaproś domowników do przygotowania wspólnej inscenizacji. Wykonaj ćwiczenia w kartach na str.62 .Pamiętaj o starannym pisaniu. Ćw.1 proszę przesłać.
Edukacja wczesnoszkolna Wykonaj prace pt. ,,Mój własny wynalazek’’– według podanej instrukcji w kartach na str.63. Proszę przesłać. Teraz spróbuj wykonać kilka ćwiczeń gimnastycznych, jakie zapamiętałeś z zajęć wychowania fizycznego.
Edukacja wczesnoszkolna Zapoznaj się z informacjami i rozwiąż zadania z podręcznika ze str. 130 w zeszycie. Wykonaj zadania ze str. 44-45 (KM) oraz zadania dodatkowe str. 74 (KM)
Edukacja wczesnoszkolna Wysłuchaj i zapoznaj się z brzmieniem instrumentów:
https://www.youtube.com/watch?v=mEfN1PMz5WI
https://www.youtube.com/watch?v=3-GxbBnCrrY
https://www.youtube.com/watch?v=STUkbMPtDtk
Utrwal wiadomości z podręcznika na str.92 i wykonaj ćwiczenia 8,9 str. 87 (K)
JĘZYK ANGIELSKI Uprzejmie proszę o odsłuchanie poniższego linku, a następnie wykonanie ćwiczeń znajdujących się poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=txGrcFdQmHk
Proszę przepisać nowe nazwy sklepów do zeszytu (znajdują się one w wysłuchanej piosence):
Bakery – piekarnia
Butcher – mięsny
Cobler store = shoe shop
Bank – bank
Store = shop
Następnie proszę, o dodanie dwóch dowolnych sklepów z lekcji. Proszę wkleić lub narysować produkty, które można kupić w tych wszystkich sklepach (bierzemy zarówno sklepy nowe jak i dwa wybrane z zeszytu). Dzieci uczą się nowych nazw sklepów.
Pozdrawiam i życzę owocnej pracy.
 

   WTOREK 31 MARCA

Polscy nobliści

 Edukacja wczesnoszkolna  Przeczytaj uważnie tekst z podręcznika na str. 70,71 i spróbuj odpowiedzieć na pytania: -Kim był
Alfred -Nobel? –Co udało mu się wynaleźć ? – Do czego wykorzystywano dynamit ? –Co postanowił uczynić Alfred Nobel? – Komu przyznaje się Nagrodę Nobla?
–Jak nazywają się polscy laureaci Nagrody Nobla?
 Edukacja wczesnoszkolna  Uzupełnij diagram i odczytaj hasło str.64 ćw.1(K) Odszukaj czasowniki i liczebniki w tekście str.64 ćw.2 (K). Zapoznaj się z zasadami poprawnej pisowni w podręczniku str. 71 ,113.Postaraj się wykonać poprawnie ćwiczenia w kartach na str. 65.
Ćwicz piękne czytanie ,podręcznik str.110.
 Edukacja wczesnoszkolna  Zapoznaj się z informacjami i rozwiąż zadania z podręcznika ze str. 130 w zeszycie. Wykonaj zadania ze str. 44-45 (KM) oraz zadania dodatkowe str. 74 (KM)
Edukacja wczesnoszkolna Wysłuchaj i zapoznaj się z brzmieniem instrumentów:
https://www.youtube.com/watch?v=mEfN1PMz5WI
https://www.youtube.com/watch?v=3-GxbBnCrrY
https://www.youtube.com/watch?v=STUkbMPtDtk
Utrwal wiadomości z podręcznika na str.92 i wykonaj ćwiczenia 8,9 str. 87 (K)
RELIGIA

 Temat. Ustanowienie Eucharystii

Zadania do wykonania. str. 129,130

Praca domowa. str.131.

Proszę je napisać  w książce i przesłać ( zrobić zdjęcie) na adres derus.grazyna22@gmail.com

Hasła mogą być także zapisane w treści wiadomości ( bez scanowania)

Zobacz także.  https://youtu.be/tSh2eMg3sk8

Przypomnij sobie także piosenkę https://youtu.be/59dOP24t0bA

 

ŚRODA 1 KWIETNIA

Nazywamy uczucia

 

Religia

Temat: Rekolekcje wielkopostne (zapis w zeszycie)

Zachęcam was gorąco do uczestnictwa w rekolekcjach on line dla dzieci. 

Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci - Dzień 1 ,,Moja droga do nieba" i Dzień 2: ,,Znaki na drodze" Dzień 3 ,,Świętość celem drogi"

Edukacja wczesnoszkolna

Przeczytaj uważnie tekst z podręcznika str.72, 73 i odpowiedz na pytania: - Z jakiego powodu Hania nie lubiła Barbary? – O czym opowiedział Henio Noni ? – Co to znaczy, że ,,uczucia lubią bawić się z nami w chowanego,,? – Dlaczego Henio był zazdrosny o Hanię ? – Co spowodowało , że Heniowi poprawił się humor ?

Edukacja wczesnoszkolna

Wyszukaj informacji w tekście i zapisz odpowiedzi w kartach str.66 ćw.1. Wyjaśnij zdania wypowiedziane przez tatę Henia ćw.2 str.66 (K). Odczytaj zagadki i podaj ich rozwiązanie ,podręcznik str.74,75 . Wykonaj ćwiczenia w kartach str.66,67. Ćwicz pisanie z pamięci

Edukacja wczesnoszkolna

Rozwiąż zadania z podręcznika str.132 (dwa zapisz w zeszycie) Proszę przesłać. Udziel poprawnych odpowiedzi na postawione pytania str.48,49 (K). Wykonaj zadania dodatkowe str.75 ćw.24,25

 

CZWARTEK  2 kwietnia

Nazywamy uczucia

Edukacja wczesnoszkolna  Przeczytaj ze zumieniem tekst w kartach str.98 ,99. Wyjaśnij znaczenie podanego wyrazu str.98 ćw.1 (K). Narysuj w ramce portret filozofa str.98 ćw.2
Edukacja wczesnoszkolna  Udziel poprawnych odpowiedzi na postawione pytania str.99 ćw.3 (K). Ułóż dwa pytania filozoficzne str.99 ćw.49(K). Podaj kilka przykładów sytuacji , w których zmysły mogą nas oszukać str.99 ćw.6.
Edukacja wczesnoszkolna Rozwiąż zadania tekstowe w podręczniku str.133 ćw.1-4. Wykonaj zadanie na obliczenia wagowe str.50 ćw.1
(K M). Wstaw odpowiedni znak str,51 ćw.4 (KM).
język angielski  Pytanie o cenę.
Uprzejmie proszę o odsłuchanie poniższego linku, a następnie wykonanie ćwiczeń znajdujących się poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=I9YYtue3_Cs
Proszę przepisać do zeszytu poniższe wyrażenia:
I want this kite. – Chcę ten latawiec.
How much is ……….? – Ile kosztuje ….?
How much are………..? - Ile kosztują…….?
How much is the book? – pytanie o cenę produktu w liczbie pojedynczej
It is £3. - Ona kosztuje 3 funty.
How much are the books? - pytanie o cenę produktu w liczbie mnogiej
They are £9. – One kosztują 9 funtów
Zapytaj o ceny 4 produktów, a następnie udziel odpowiedzi wymyślając ceny (proszę spojrzeć na powyższy przykład):
a T-shirt
a pen
shoes
hats
Pozdrawiam i życzę owocnej pracy.

 

 

PIĄTEK 3 kwietnia
 Edukacja wczesnoszkolna  
 Edukacja wczesnoszkolna  
 Edukacja wczesnoszkolna  
 Edukacja wczesnoszkolna