Kalendarz roku szkolnego 2021/2022


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
(bez uwzględnienia dodatkowych uroczystości i imprez szkolnych)

 

 

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021  r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia-

31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe

 14 lutego -
27 lutego 2022 r.
 

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia –
19 kwietnia 2022r.

Egzamin Ósmoklasisty

język polski
24 maja2022r.
 matematyka
25 maja2022r
 język obcy
26 maja2022r

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie

25 czerwca -

31 sierpnia 2022 r.

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

– 1.11.2021r. – Wszystkich Świętych

-  11.11 2021r. - Narodowe Święto Niepodległości
– 1.01.2022r.- Nowy Rok
– 6.01.2022r. – Święto Trzech Króli
– 3.05.2022r. – Święto Konstytucji 3 maja
– 16.06.2022r.- Boże Ciało

 

 

 

Terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022


Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U z 2020r., poz. 2111, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej wyznacza terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022


1. 15. 10. 2021r. (piatek)

2. 12.11.2021r (piątek)

3. 7.01.2022r. (piątek)

4. 2 maja 2022r. (poniedziałek)
5. 24,25,26 maja 2021r. (dni egzaminu ósmoklasisty)
6. 17 czerwca 2022r. (piątek po Bożym Ciele)