Kalendarz roku szkolnego 2019/2020


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
(bez uwzględnienia dodatkowych uroczystości i imprez szkolnych)

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe

13-26 stycznia 2020r.
 

Wiosenna przerwa świąteczna

9-14 kwietnia 2020r.

Egzamin Ósmoklasisty

21 kwietnia 2020r. - język polski
22 kwietnia 2020r. - matematyka
23 kwietnia 2020r. - język obcy

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020r.

Ferie letnie

27 czerwca–31 sierpnia 2020r.

 

 

 

 Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

(decyzja Dyrektora po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i Samorzadu uczniowskiego)

31 pażdziernik 2019r.

2,3 styczeń 2020r.

21-23 kwiecień 2020 (dni egzaminu ósmoklasisty)

12 czerwiec 2020r.